Қаланың 2019-2021 жылдарға арналған бюджет жобасына пресс релизi

Қаланың 2019-2021 жылдарға арналған бюджет жобасы (бұдан әрі – Жоба) Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстері Қазақстан Республикасының 2019 жылға арналған Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы негізінде, өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, сондай-ақ басқа нормативтік актілерге сәйкес әзірленген.

Жоба қаланың алдағы үш жылдық кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық саясатын экономиканың 2023 жылға дейінгі даму болжамына сәйкес іске асырудың негізгі бағыттарын көрсетеді.

Бұдан әрі қаланың 2019-2021 жылдарға арналған бюджет жобасының негізгі параметрлері жайлы.

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2027444